skip to Main Content

آغاز تامین مالی نخستین فیلم سینمایی از طریق فرابورس

امروز روش نوین تامین مالی جمعی نخستین فیلم سینمایی از طریق بازار سرمایه رونمایی و فیلم «بخارست» به عنوان نخستین طرح متقاضی برای این نوع تامین مالی معرفی شد.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top