skip to Main Content

آیا افزایش نرخ سود بین بانکی موجب قرمزپوشی بورس شد؟

تقریبا در سال جاری روند نرخ سود بین بانکی یک روند صعودی بوده است و در آخرین گزارش بانک مرکزی در این زمینه این نرخ ۲۱.۳۱ درصد گزارش شد. با افزایش نرخ سود بین بانکی اهالی بازار سرمایه، این عامل را موجب قرمزپوشی بازار سرمایه دانستند. در گفتگو با علی سعدوندی کارشناس اقتصاد و بورس به این پرسش پاسخ داده ایم که آیا افزایش نرخ سود بین بانکی موجب قرمزپوشی بورس شد؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top