skip to Main Content

افزایش دامنه نوسان نزدیک است؟

در ۲۹ فروردین ماه سال جاری بود که سرانجام دامنه نوسان بازتر و به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش یافت. طبق مصاحبه‌های انجام شده قرار بود این افزایش دامنه نوسان هر فصل انجام شود و هنوز در فصل تابستان این اتفاق رخ نداده است. آیا افزایش دامنه نوسان نزدیک است؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top