skip to Main Content

اُفت ۵۱۱ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس با اُفت ۵۱۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۳۳ واحد قرار گرفت.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top