skip to Main Content

بانک دی به این نُه دلیل نمی ارزد! | کفایت سرمایه منفی ۳۹ درصد!

بانک دی که سهام آن با نماد دی در بازار سرمایه مورد معامله قرار می گیرد از جمله نمادهای پرحاشیه در یک سال اخیر بوده است. نمادی که سهامداران خود را شاکی کرده است و نُه نکته منفی مهم در گزارش تفسیری مدیریت این شرکت و تابلوی آن دیده می شود.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top