skip to Main Content

بعد از برجام بورس چه واکنشی را نشان می دهد؟

چند صباحی است که با پیشرفت در مذاکرات، هر دو طرف مذاکره کننده به این موضوع اذعان دارند که به توافق بسیار نزدیک شده ایم. موضوعی که ذهن سهامداران را درگیر کرده است این است که بعد از احیای برجام بورس چه واکنشی را نشان می دهد؟ محمد رضوی کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top