skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

بهترین سهام برجامی کدامند؟

این روزها از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیکتریم و مصاحبه ها و صحبت های انجام شده نشان می دهد که احتمالا در روزهای آینده شاهد توافقاتی در مذاکرات باشیم. پرسش این است که بعد از برجام کدام گروه ها مستعد رشدند؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top