skip to Main Content

بورس بازی از پشت میله‌های زندان!/ چگونه زندانیان در آمریکا وارد بازار سهام شدند

کمک‌های نقدی دولت آمریکا به شهروندان در طول پاندمی کرونا گروه جدیدی از سرمایه گذاران را پشت میله‌های زندان ایجاد کرد.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top