skip to Main Content

تعیین میزان حد نصاب خرید برای صندوق‌ها، اقدام خوبی نیست | [جدول با خطاهای فاحشی منتشر شده است

مدیر صندوق درآمد ثابت ترنج می‌گوید: تعیین میزان کف خرید برای صندوق‌ها، اقدام خوبی نیست، چرا که فشار وارد شده، آن‌ها را در سود پرداختی به سرمایه‌گذاران دچار مشکل می‌کند.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top