skip to Main Content

آیا می دانستید تهیه صورتهای مالی بر اساس IFRS  برای چه شرکت هایی الزامی می باشد.

آیا اطلاع داشتید که استاندارد های IFRS  برای گزارشگری هست و استاندارد های حسابداری ایران از سال 98 در جهت انطباق هرچه بیشتر با استاندارد های بین المللی حرکت خود را شروع کرده است .

 

جزئیات حقوق و دستمزد 98

جدول  حقوق و دستمزد 98

مشاوره مالیاتی – خدمات مالی

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید