skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

توافق در مذاکرات برجامی چه تاثیری بر کلیت بازار خواهد داشت؟

این روزها احتمال توافق در مذاکرات برجامی قوت گرفته است و بسیاری از سهامداران این پرسش را مطرح می کنند که توافق با بورس چه خواهد کرد و بر کلیت بازار سرمایه چه تاثیری خواهد گذاشت؟ سعید درخشانی از کارشناسان بازار سرمایه پاسخ داد.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top