skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

خروج سرمایه از بورس 3 برابر بیشتر شد

در مجموع کل هفته 2 هزار و 242 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 448 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد 183 درصد داشته است.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top