skip to Main Content

خروج پول حقیقی ها شدت گرفت/تنها امید بورس بازان در معاملات بورس 6 تیر 1401

شاخص کل بورس فاصله بسیار کمی با ورود به کانال 1.4 میلیون واحد دارد. با توجه به وضعیت این روزهای بازار سهام، افت شاخص کل به کانال 1.4 میلیون واحد بسیار محتمل است.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top