skip to Main Content

سود سهام عدالت را چگونه بگیریم؟

از ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هنوز حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر موفق نشده اند که سود سهام عدالت خود را دریافت کنند. چرا سود سهام عدالت برای این افراد واریز نمی‌شود و چگونه می‌توان سود سهام عدالت را گرفت؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top