skip to Main Content

سیگنالی برای گروه دارویی | ارز ترجیحی حذف می شود؟

کارشناسان صنعت دارو در کشور یکی از چالش های پیش روی این صنعت را تخصیص ارز ترجیحی و نظارت دولت بر قیمت ها در این صنعت عنوان می کنند. این روزها زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی مطرح شده است. ارز ترجیحی حذف می شود؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top