skip to Main Content

عرق جبینی که در بورس خاکستر شد/ دو سال از سقوط گذشت و وعده‌ها همچنان در حد وعده مانده‌اند

از فاجعه سقوط بورس دو سال گذشت، اما نه سرمایه مردمی که با خون دل آن را به‌دست آوردند، بازگشت و نه جای ریزش سرمایه اجتماعی حاکمیت پر شده است.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top