skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

قانونی که برای ۵۴ سال پیش است! | زمان پرداخت سود مجامع کاهش می‌یابد؟

مهلت قانونی پرداخت سود مجامع توسط شرکت‌ها حداکثر هشت ماه بعد از برگزاری مجمع می‌باشد. زمانی که بسیار طولانی است، اما قانون ۵۴ ساله در این زمینه این اجازه را به شرکت‌ها می‌دهد. آیا زمان پرداخت سود مجامع کاهش می‌یابد؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top