skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

مدیریت استراتژیک و مدیریت هزینه ها از دیدگاه استراتژیک

اگر  مدیریت استراتژیک  به شیوه ای اثر بخش به اجرا درآید می تواند موفقیت شرکت یا سازمان را تضمین کند. وارد آمدن فشارهای بسیار زیاد بر شرکت ها ناشی از رکود اقتصادی ، رقابت جهانی ، پیشرفت سرسام آور فناوری و تغییر در فرآیند ها و شیوه های کسب و کار باعث شده اند  مدیریت هزینه ها  بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نسبت به گذشته از پویایی بیشتری برخوردار شو. یک مدیر باید از دیدگاه رقابت بیندیشد و این شیوه اندیشیدن مستلزم داشتن یک استراتژی است.

تفکر استراتژیک ایجاب می کند مدیریت پیوسته به استقبال تغییرات برود . یعنی او باید کالاها ، خدمات و فرآیند عملیاتی را به گونه ای طرح ریزی کند که جوابگوی تغییرات مورد انتظار در تقاضای مشتریان باشد. انعطاف پذیری ( سازگاری با شرایط در حال تغییر ) اهمیت بسیار زیادی دارد.بروز دیدگاه های جدید درباره مفاهیم مدیریت از نظر تجارت الکترونیک ، همگام شدن با بازار که شاهد تغییرات شدید است و داشتن سیستم های انعطاف پذیر برای تولید باعث شده است موضوع تغییرپذیری اهمیت بسیار زیادی پیدا کند.

گروه مشاوران مدیریت و راهکارهای تصمیم گیری مفید راهبر البرز با مطالعه درباره شرکت های موفق به این نکته مهم رسیدند که شرکت ها موفقیت خود را مرهون توجهی می دانند که روزانه به استراتژی دارند. ما باید خود را به استفاده از سطح بسیار گسترده از فناوری های  پیشرفته آماده کنیم . شعار معروف : پیشرفت نکردن باعث جاماندن از صحنه رقابت می شود . یعنی همین که ما پیشرفت نکنیم خود دلیل عقب افتادن ما می شود . در صحنه رقابت هر کس در اندیشه پیروزی است و بدون تردید افراد موفق افراد با اطلاعات بیشتر هستند .نقش کلیدی ایفا می کنند مشاوران مدیران در تصمیم گیری برای اینکه شرکت یا یک سازمان به موفقیت برسد. در اینجا بهتر است مقصود از موفقیت را به روشنی تعریف کنیم.سپس یک نقشه راه تهیه کنیم تا بتواند رسالت خود را انجام دهد و این اقدام را استراتژی می نامند. به بیان ساده ، استراتژی برنامه ای است برای موفق شدن در صحنه رقابت.

بهتر است بدانیم داشتن مشاورانی که مدیریت را برای تغییر کمک کند نقطه قوت یک شرکت است. گروه مشاوران مدیریت و راهکارهای تصمیم گیری مفید راهبر البرز با روش های نوین مدیریتی در کنار مدیران برای رسیدن به بهترین نقشه راه می ایستد.

ایجاد ارزش برای مشتریان با توجه به شناساندن خدمات و یا محصولات به مشتریان با دقت به اینکه به روز بودن و متمایز بودن از آنچه تا کنون بوده است.

در زندگی موفق ترین فرد کسی است که دارای بیشترین اطلاعات است. کلید موفقیت در دست بهترین اطلاعات است. در محیط کنونی تجارت ، استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت هزینه می تواند در صحنه رقابت از دیدگاه استراتژیک نقشی بسیار مهم ایفا کند و در راه موفقیت سازمان کمک بسیار زیادی بنماید.

مشاوران مدیریت و راهکارهای تصمیم گیری مفید راهبر البرز در علوم حسابداری و مالی خبره هستند و می توانند سیستم اطلاعات مدیریت هزینه ها (Cost Management Information System ) را شالوده ریزی کنند ، آن را مورد استفاده قرار دهند و بدین وسیله در امر تدوین و اجرای استراتژیک سازمان به مدیریت شرکت کمک کنند. سیستم اطلاعات مدیریت هزینه متشکل از عواملی است  مانند : اطلاعات مالی درباره هزینه ها ( بهای تمام شده اقلام ) و درآمد ها و اطلاعات غیر مالی درباره شیوه نگهداری مشتریان ، تولید یا بهره وری ، کیفیت محصولات و سایر عواملی که از نظر موفقیت سازمان نقش کلیدی دارند.

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید