skip to Main Content

پول حقیقی، هوشمند و داغ در بورس چیست؟ + فیلم

بسیاری از سهامداران با این عبارت برخورد کرده اند: پول حقیقی، پول هوشمند و پول درشت یا داغ! ورود و خروج هر یک از این پول ها به نماد معنای خاصی دارد. محمد رضوی از کارشناسان بازار سرمایه و از مدرسان تابلوخوانی تفاوت این سه پول را بیان کرده است.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top