skip to Main Content

چهار وظیفه اصلی مدیریت

با توجه به تحولات روزافزون دنیای تجارت و با جدایی مالکیت از مدیریت در واحد های انتفاعی و غیر انتفاعی ، مالکان و سهامداران مسئولیت رسیدن به اهداف مورد نظر را به مدیریت واحد تجاری واگذار می کنند.

فردی که به عنوان مدیر انتخاب می شود مسئولیت رساندن مجموعه تحت نظر خود را به اهداف تعیین شده دارد .

برای این که یک شرکت یا یک سازمان موفق شود حسابدار مدیریت نقش کلیدی می تواند ایفا کند. شاید در اینجا این پرسش مطرح شود : آیا بهتر نیست ما از معنی موفقیت آگاه شویم ؟

یک شرکت باید در سند ماموریت خود مقصود از موفقیت را به صورتی روشن تعریف کند و سپس یک نقشه راه تهیه نماید تا بتواند رسالت خود را  انجام دهد و به زبان ساده استراتژی را می توان این گونه گفت ، استراتژی برنامه ای است برای موفق شدن در صحنه رقابت.

چهار وظیفه اصلی مدیریت را می توان به صورت زیر بیان کرد:

چهار وظیفه اصلی مدیریت : 1 مدیریت استراتژیک

در اولین و مهمترین قدم مدیریت نیازمند تهیه مجموعه ای از هدف ها است که با برنامه های خاص قابل اجرا سازمان به موفقیت های خود دست یابد. در واقع می توان اولین وظیفه و مهمترین وظیفه مدیریت را اینگونه گفت : مدیریت استراتژیک ( به زبان ساده مدیریت استراتژیک : انتخاب هدف و بهترین مسیر برای رسیدن به هدف )

 

چهار وظیفه اصلی مدیریت : 2 برنامه ریزی و تصمیم گیری

وظیفه دیگر مدیریت بعد از مشخص کردن اهداف و تعیین مسیر حرکت برای رسیدن به اهداف که همان مدیریت استراتژیک می توان گفت نوبت به برنامه ریزی و تصمیم گیری است

چهار وظیفه اصلی مدیریت : 3 مدیریت و کنترل عملیات

کنترل ، سومین حوزه مسئولیت مدیریت است که از دیدگاه چنین مسئولیتی او دو وظیفه بر عهده دارد؛ کنترل عملیات و کنترل مدیریت . وظیفه مربوط به کنترل عملیات زمانی به اجرا در می آید که مدیران رده میانی باید بر فعالیت های مسئولان و مدیران واحد های عملیاتی و کارکنان نظارت نمایند و مقصود از کنترل مدیریت ارزیابی عملکرد مدیران رده میانی به وسیله میدران رده های بالاتر مانند معاون مالی

چهار وظیفه اصلی مدیریت : 4 تهیه صورت های مالی

مدیریت در اجرای چهارمین وظیفه خود ، یعنی  تهیه صورت های مالی  باید هنگام تهیه این گزارش ها مقررات ارائه شده به وسیله نهادهای مختلف و سایر مقررات را رعایت کند

 

در دنیای امروز پیروزی با کسی است که بیشترین اطلاعات را دارد.

مشاوره مدیریت استراتژیک ، هر شرکت و سازمانی با ماموریت مشخصی ایجاد می شود.

مشاوران مدیریت و ارائه راهکارهای تصمیم گیری مفید راهبر البرز با همکاری دانش آموختگانی در زمینه حسابداری مدیریت که می توان گفت نقش کلیدی در شرکت ها دارند می تواند در تهیه نقشه راه و مشاوره های بر پایه علوم روز مدیریت را در رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رساند.

حسابدار مدیریت باید فردی باشد که با دید بلند مدت خود که در خدمت اهداف استراتژیک سازمان و پشتیبانی از فعالیت های فروش صورت می دهد و با تلفیق اطلاعات مالی و اطلاعات غیر مالی یک سیستم اطلاعات مدیریت استراتژیک را در خدمت مدیریت قرار دهد.

یکی از دانش آموختگان پرتلاش و موفق رشته حسابداری مدیریت آقای احسان قاسمی که با توجه به اطلاعات بروز در زمینه مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت می تواند مشاور توانمندی برای مدیریت واحد های تجاری در زمینه تصمیم گیری ها بحساب آید.

موفقیت از آن کسانی است که بیشترین اطلاعات را دارند.

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید