skip to Main Content

گزارش بورس امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

شاخص کل بورس چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۳۴۷۷ واحدی بر روی کانالیک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۴۶۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top