skip to Main Content

۱۹ صندوق بزرگ ۲.۷ همت هم بیشتر از کف نصاب، سهام خریداری کرده اند!

ارزش صندوق‌های درآمد ثابت در مجموع ۴۸۰ همت است که در بین آن‌ها ۱۹ صندوق بزرگ ارزشی در حدود ۳۷۰ همت دارند. این یعنی بیش از ۷۷ درصد ارزش بازار در اختیار این ۱۹ صندوق است؛ و در بررسی‌های دقیق این صندوق‌ها ۲.۷ همت نیز بیش از نصاب ۱۵ درصدی دارایی خریداری کرده اند.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top