skip to Main Content

اطلاعات سایت FIPIRAN با اطلاعات سایت صندوق همخوانی دارد | FIPIRAN مرجع تولید داده نیست

مدتی قبل جدولی از میزان خرید سهام توسط صندوق های با درآمد ثابت در فضای مجازی منتشر شد که جنجال بسیاری را به پا کرد. جدولی که بسیاری اطلاعات آن را زیر سئوال بردند و منتقدان به عملکرد صندوق های با درآمد ثابت اعلام کردند که اطلاعات این جدول را از روی سایت FIPIRAN که سایت مرجع برای صندوق هاست برداشته اند. سپس این شائبه مطرح شد که اطلاعات سایت FIPIRAN مشکل دارد. نبض بورس در گفتگو با روح الله دهقان به این پرسش پاسخ داده است که آیا داده های سایت FIPIRAN مشکل دارد؟

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top