skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

با اطمینان بیشتر تصمیم بگیرید

یکی از مهمترین مواردی که در تصمیمات خود باید به آن دقت کنید میزان اطلاعات و آگاهی شما در این زمینه است.

افراد موفق ، افرادی هستند که اطلاعات بیشتری از دیگران دارند.

با توجه به این موضوع که هر چه قدر میزان اطلاعات شما بیشتر باشد ، تصمیمات شما مطمئن تر خواهد بود . بنابراین در کنار شما هستیم تا با اطمینان بیشتر قدم بردارید.

 

مشاوران متخصص مجموعه ما در حوزه های :

 

 

با همفکری و مشارکت افراد متخصص ،  آرامش و اطمینان خاطر  را به خود هدیه دهید .

 

یک مجموعه از افراد متخصص می توانند در زمینه های مختلف حقوقی ، مالی و سرمایه گذاری ها ، در کنار شما باشند.

 

تلفن مشاورین بورسی ، مالیاتی و مالی 244 155 66 - 021

خدمات

تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابداری

تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای تازه تصویب شده .

تهیه صورت جریان وجه نقد بر اساس استاندارد جدید .

تهیه صورت وضعیت مالی و صورت عملکرد مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابداری .

تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابداری برای سال مالی 98 لازم الاجرا می باشد .

مشاوره مالی ، مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی چه کسی است و وظایف مشاور مالیاتی چیست

مشاور مالی کیست و وظایف مشاور مالی چیست

تفاوت مشاور مالیاتی و مشاور مالی

.ادامه

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید